12

ادامه تعطیلی پروژه‌های عمرانی در شیراز پس از شیوع کرونا

  • 01 اردیبهشت 1399 - 9:04
ادامه تعطیلی پروژه‌های عمرانی در شیراز پس از شیوع کرونا

اسماعیل صالحی، معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت: در حالی که برخی طرح‌های اثرگذار شهر در مراحل نهایی قرار داشت و وعده‌ی ما با شهروندان افتتاح این طرح‌ها تا پایان سال گذشته بود، اما شیوع ویروس کرونا باعث توقف کار شد که این تعطیلی تا حال اد امه دارد.

اسماعیل صالحی افزود: پل دوم و سوم شهید رودکی در کمربندی، بزرگراه مهدیه و تقاطع مهد یه-امیرکبیر با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت از این جمله است.

وی با اشاره به این که اولویت حوزه عمرانی شهرداری در امسال تکمیل این طرح‌ها است، ادامه داد: تکمیل زیرگذر گلستان و همه باند‌های آن افتتاح شد و تنها نورپردازی و بخشی از فضای سبز آن ماند ه که این هفته با حفظ پروتکل‌های بهداشتی آغاز و انجام می‌شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز افزو : طرح دیگر که قرار بود تا پایان سال بهره‌برداری شود زیرگذر علی بن حمزه است که به رغم مشکلات تاسیساتی و خاکبرداری زیاد رو به پایان بود، اما چون مرحله بتن‌ریزی آن با تجمع کارگران همراه بود این طرح هم به امسال موکول شد.

معاون شهرد ار شیراز ادامه د اد: پروژه باهنر _کمربند‌ی دیگر طرحی بود که قرار بود هفته شیراز امسال افتتاح شود که این طرح هم تعطیل شد و افتتاح آن به تاخیر افتاد.

وی با اشاره به دسته بند‌ی طرح‌های عمرانی شهر به ۴ دسته از طرح‌های با اهمیت بالا و بزرگ د ر خصوص برنامه عمرانی امسال شهرداری گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده و وابستگی هزینه‌های شهر به درآمد‌های آن ابتدا باید اعتبارات حوزه جاری از جمله حفظ و نگهداری شهر و تامین شود و پس از آن می‌توان برای برای پروژه‌های عمرانی تصمیم گیری کرد.

صالحی در خصوص زمان آغاز به کار طرح‌های عمرانی شهر گفت: با توجه به استمرار شیوع کرونا، این هفته نیز اجرای طرح‌های عمرانی آغاز نمی‌شود و در صورت امکان از هفته آینده به صورت محدود و با حفظ پروتکل‌های بهداشتی فعالیت عمرانی برخی طرح‌ها را آغاز می‌کنیم و اولویت کار ما نیز تکمیل طرح‌هایی است که در آستانه بهره‌برداری است و سعی می‌کنیم پروژه‌هایی را که قرار بود تا پایان سال افتتاح شود، ظرف یکماه به بهره‌برداری برسانیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با اشاره به هزینه بالای جابه جایی تاسیسات و تملک به عنوان مشکل اصلی برخی طرح‌ها گفت: در برخی مواقع هزینه تملک یک طرح چند برابر هزینه اجرای آن است.

دیدگاه