4

شلیک به دراک شیراز

  • ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۷:۱۸

دامنه کوه دراک شیراز طی سال‌های اخیر مورد هجوم ساخت و سازهای فراوانی قرار گرفته، ساختمان سازی‌ها که از چند سال پیش آغاز شده در سکوت مسئولان شیراز ادامه دارد.

ساخت و سازها به منزله شلیک بی امان آتشبارهای ساختمان سازی و تخریب کوه دراک است.

این ساختمان سازها می‌تواند مانند یک دیوار جلوی ورود باد به شیراز را بگیرد. وقتی هم باد نتواند از سمت دراک و شمال غرب وارد شیراز شود، قطعاً آلودگی هوای شیراز بیشتر خواهد شد و این شهر سالم مانند تهران به شدت آلوده خواهد شد.

کارتون: آبان پرس، بنیامین آل علی

دیدگاه