3

افزایش نرخ بلیت مترو شیراز

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۸:۳۸

نرخ بلیت تک سفره مترو شیراز با موافقت شورای شهر به ۷۰۰ تومان (کارت بلیت) و ۱۰۰۰ تومان (نقدی) افزایش یافت.

پیش از این نرخ قیمت تک سفره بلیت مترو شیراز به صورت کارت بلیت ۵۰۰ تومان و نقدی ۶۰۰ تومان بود.

 

برچسب ها