10

شیراز در سال ۱۰۵۰ شمسی

  • ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲

نمایی از شیراز در سده هفدهم میلادی (دوره صفویه) اثر ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی