6

نزول فضای کسب و کار فارس

  • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۸:۳۹
نزول فضای کسب و کار فارس

فضای کسب و کار استان فارس در زمستان ۹۷ با دو پله نزول نسبت به فصل قبل، در جایگاه هفتم کشور قرار گرفت .

به گزارش ایسنا منطقه فارس، بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت اقتصادی مرکز آمار اتاق ایران، فعالان اقتصادی مولفه‌هایی نظیر غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، موانع در فرآیندهای اداریو اخذ مجوزهای کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانکها را به عنوان شاخص های نامساعد در فضای کسب و کار استان فارس بوده است .

همچنین مولفه های محدودیت دسترسی به حامل های انرژِی، محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول در استان فارس مساعد شناخته شده است .

بر اساس یافته های این ارزیابی انجام شده، گیلان، آذربایجان غربی، زنجان به ترتیب به عنوان استان های برتر و سیستان و بلوچستان، البرز و کردستان بدترین استان ها در این فصل از پایش کسب و کار مشخص شدند .

این گزارش در زمستان ۹۷ و بررسی دو هزار و ۵۸۱ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی یا CAWI2   و همچنین آمارگیری تلفنی با کمک رایانه  یا CATI3  انجام شده و داده های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها است؛ مانند قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کار.

امروزه، بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و علاوه بر آن، هرچه محیط کسب و کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز مطلوب‌تر است.

برچسب ها