8

آغاز برداشت پسته در سروستان فارس

  • ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۴
آغاز برداشت پسته در سروستان فارس

برداشت پسته در شهرستان سروستان فارس آغاز شده و تا پایان مهر ادامه دارد.

شاهرخ سامانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سروستان فارس گفت: امسال پیش بینی می‌شود چهار هزار و پانصد تُن پسته از باغات بارور شهرستان سروستان برداشت شود.

شاهرخ سامانی افزود: از پنج هزار هکتار باغ پسته سروستان سه هزار و پانصد هکتار به محصول دهی رسیده.

شصت درصد پسته شهرستان سروستان رقم احمدآقایی و مابقی کله قوچی، فندقی و سایر ارقام‌ است.

دیدگاه