3

شهرداری شیراز تجریباتش در مبارزه با کرونا را با کلان‌شهرهای جهان به اشتراک گذاشت

  • ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
شهرداری شیراز تجریباتش در مبارزه با کرونا را با کلان‌شهرهای جهان به اشتراک گذاشت

حمید جورکش، مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز گفت: تجربیات شهرداری شیراز در پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در اختیار کلان شهرهای جهان قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، حمید جورکش با تاکید بر این که مهار کامل ویروس کرونا در جهان فقط با همدلی و اشتراک تجربیات موفق با دیگران قابل دستیابی است، گفت: انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) درگاهی را برای تبادل تجربیات شهرهای جهان در مدیریت کرونا راه اندازی کرده که شهرداری شیراز نیز اقدامات خود را در آن بارگذاری کرد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز اضافه کرد: شیراز به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا از اواخر بهمن ۱۳۹۸ با تشکیل ستاد بحران و اولویت قراردادن سلامت شهروندان اقدامات مختلفی برای مهار کرونا انجام داد.

وی افزود: اقدامات شهرداری در سطوح مختلفی برنامه ریزی شد تا خطرات ناشی از شیوع و گسترش ویروس در میان شهروندان کنترل شود و مشکلات ناشی از همه گیری کرونا به حداقل برسد.

جورکش خاطرنشان کرد: متروپلیس یک نهاد غیر دولتی بین المللی با ۱۳۸ عضو است که در سال ۱۹۸۴ به ابتکار شهرداری پاریس راه اندازی شد و دبیرخانه آن در بارسلون واقع است.

گزارش اقدامات شهرداری شیراز در مبازه با کرونا همچنین به دبیرخانه سازمان های بین المللی همکار از جمله مجمع شهرداران آسیایی، اتحادیه شهرهای تاریخی، سازمان شهرهای هوشمند پایدار و شبکه همکاری بین شهری برای میراث فرهنگی معنوی نیز ارسال شده است.

دبیرخانه این سازمان‌ها به ترتیب در تهران، کیوتو ژاپن، سئول کره و الخمسی اسپانیا واقع شده است.

دیدگاه