6

نابودی نیمی از جنگل های ایران در ۳۰ سال گذشته

  • 29 تیر 1397 - 20:48

وسعت جنگل های ایران در سال ۱۲۷۹ سمسی در حدود ۱۹ میلیون هکتار بود اما این رقم تا سال ۱۳۹۱ به ۱۴.۴ میلیون هکتار کاهش یافته است.

بر پایه اطلاعات موسسه اقتصاد تجارت، تا سال ۱۳۹۴ ،مناطق جنگلی ایران به ۱۰.۷میلیون هکتار کاهش یافته و نابودی ۴۳ درصدی از سال ۱۲۷۹ داشته‌اند.

بیشترین بخش مناطق جنگلی بازمانده در کوه های البرز در نزدیکی دریای خزر و در کوه مای زاگرس واقع شده‌اند.

 

برچسب ها

دیدگاه