پسته

۳۰شهریور
آغاز برداشت پسته در سروستان فارس

آغاز برداشت پسته در سروستان فارس

برداشت پسته در شهرستان سروستان فارس آغاز شده و تا پایان مهر ادامه دارد. شاهرخ سامانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سروستان فارس گفت: امسال پیش بینی می‌شود چهار هزار و پانصد تُن پسته از باغات بارور شهرستان سروستان برداشت شود. شاهرخ سامانی افزود: از پنج هزار هکتار باغ پسته سروستان سه هزار و پانصد هکتار […]