علی راستگو

۲۷مرداد
آیا راستگو به رأی مردم شیراز پشت کرده؟

آیا راستگو به رأی مردم شیراز پشت کرده؟

محمدرضا نسب عبداللهی سردبیر آبان پرس این روزها بحث در خصوص انتخاب جانشین موقت مهدی حاجتی در شورای شهر شیراز بالا گرفته، همزمان هم گزارش شده که علی راستگو، عضو علی البدل شورای شهر که بایستی جانشین آقای حاجتی شود، گفته می‌خواهد کاندیدای مجلس شود و برای همین انصرافش را از عضویت در شورای شهر […]