شیراز فلورانس

۲۷اردیبهشت
اعلام آمادگی شهردار شیراز برای همکاری‌های فرهنگی با فلورانس

اعلام آمادگی شهردار شیراز برای همکاری‌های فرهنگی با فلورانس

شهردار شیراز و شهردار فلورانس ایتالیا در خصوص ویروس کرونا، اشتراکات تاریخی و فرهنگی و همکاری های دوجانبه با یکدیگر به صورت تصویری گفت و گو کردند. حیدر اسکندرپور، شهردار شیراز در دیدار مجازی با داریو ناردلا، شهردار فلورانس ایتالیا گفت: ویروس کرونا نشان داد که مستقل از مرز، جغرافیا و نژاد مردم جهان با […]