امیرآباد خسرو

۳۰مرداد
جشنواره عشایری و روستایی در شهرستان اقلید برگزار شد

جشنواره عشایری و روستایی در شهرستان اقلید برگزار شد

جشنواره روستایی و عشایری از طوایف شش بلوکی و کردشولی، روز سه شنبه ۲۹ مرداد در روستای امیرآباد خسرو شهرستان اقلید استان فارس برگزار شد. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقلید در حاشیه این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت :هدف از برگزاری اینگونه جشنواره‌ها معرفی فرهنگ، آداب و رسوم روستایی و عشایری و […]