آتش‌سوزی‌ها در فارس

۰۶شهریور
آتش‌سوزی‌ها در فارس “عجیب است”

آتش‌سوزی‌ها در فارس “عجیب است”

مدتی است که آتش‌سوزی‌های پی در پی به جان مناطق مختلف در استان فارس افتاده. این رخداد باعث بروز تردیدهایی در میان افکار عمومی شده، به گونه‌ای که برخی بر این باورند این آتش‌سوزی‌ها «مشکوک است». برخی نیز می گویند شاید این آتش‌سوزی‌های پی در پی مقدمه‌ای باشد بر یک آتش‌سوزی‌ بزرگ و غافلگیرکننده در […]