11

آموزش شطرنج ویژه کودکان کار در شیراز

  • 19 مهر 1398 - 10:52

کودکان کار در شیراز از سوی اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری به مدرسه شطرنج شیراز رفتند و توسط قهرمان بین المللی شطرنج آموزش دیدند.

به گزارش روابط عمومی اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شیراز، کودکان کار در مدرسه شطرنج شیراز زیر نظر مربی و قهرمان جهانی شطرنج آموزش دیدند و روزی شاد و پرنشاط را در این مدرسه تجربه کردند، کودکان در این برنامه به صورت گروهی و انفرادی آموزش دیدند و در کنار آن بازی های فکری دیگری را نیز تجربه کردند.

یوسف آفرینی رئیس اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در خصوص تاثیر آموزش شطرنج بر کودکان گفت: شطرنج به کودکان کمک می کند یک الگوی فکری در ذهن خود ایجاد کنند و به درستی از آن استفاده کنند. در این بازی کودک متوجه می شود همه نظریه هایش درست نیستند و گاهی لازم است از دیگران الگو بگیرد و مسیر فکری اش را تغییر دهد. اگر کودک با شطرنج آشنا باشد، می داند که برای حل هر مسئله ای باید راهی ویژه را جست وجو کند.

آموزش شطرنج ارزیابی گزینه ها را به کودکان می آموزد همچنین کودکان یاد می گیرند راهها و جنبه های مختلف حرکات را ارزیابی و سپس بهترین را انتخاب کنند.

آفرینی ادامه داد: آموزش شطرنج می تواند موجب ارتقاء سطح تفکر انتزاعی کودکان و همچنین افزایش تجسم فضایی در کودکان شود. وی گفت: با آموزش شطرنج به کودکان آنها در حل مسئله قوی تر در تصمیم گیری بهتر و با تفکر انتقادی بالا بار خواهند آمد .

آفرینی گفت تمام مدیران فرهنگ دوست باید کمک دهند تا امکانات آموزشی در دسترس تمام کودکان از همه طبقات اجتماعی قرار گیرد.
در پایان این برنامه کتاب آموزش شطرنج توسط دکتر ابراهیمی رئیس کتابخانه ابوریحان بیرونی به کودکان هدیه داده شد.

دیدگاه