0

۷۵ درصد کارگران فارس غیر بومی هستند

  • ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۳

رئیس انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی فارس با انتقاد از وقفه چندین ساله در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: در این مدت سهمیه ای به انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی فارس اختصاص نیافته است و مطالبه ما این است که سازمان تامین اجتماعی قانون را رعایت کند.

به گزارش ایلنا، سید محمد فرشیدیان با بیان اینکه 75 درصد کارگران استان فارس غیر بومی هستند، تصریح کرد: حق بیمه کارگران ساختمانی طبق قانون باید ۷درصد توسط کارگر ومابقی ازمنابع صدورپروانه های ساختمانی درزمان صدورپروانه یا پایان کار که شهرداری موظف است کارفرما را معرفی کند به صندوق تامین اجتماعی واریز کند.

وی خاطر نشان کرد: نرم افزاری باید وجود داشته باشد تا این حساب و کتاب ها را دقیق انجام دهد تا معین گردد سهم بیمه کارگران ساختمانی چقدر است و کد بیمه آنها نیز جدا باشد تا مشخص شود سازمان تامین اجتماعی چقدر پول گرفته و چقدر بیمه کرده است.

 فرشیدیان با اشاره به اینکه برای محاسبه بیمه کارگران ساختمانی نیاز به یک نرم افزار هوشمند درقانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است، عنوان کرد: با فراهم شدن این امکان سازمان تأمین اجتماعی می تواند آمار بیمه شدگان را دربخش ساختمان ارائه دهد وشهرداری آمارپروانه های ساختمانی وپایان کار ساختمانی دراین نرم افزار ببیند که چه مقدار پول به حساب تامین اجتماعی واریزشده وازطرفی چندنفرکارگر بیمه شده اند.

رئیس انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی فارس  افزود: به عنوان نمونه قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران را ما در سال ۸۶ با کمک نمایندگان مجلس وقت عملیاتی کردیم که کار بزرگی در سطح کشور بود و امروز حدود ۸۰۰هزارنفردرکشور کارگران واستادکاران ساختمانی از این خدمات بیمه ای استفاده می کنند که فقط ۵۲هزارنفر آن مربوط به استان فارس است که این نیازاست سهم بیشتری به استان فارس تخصیص یابد.

فرشیدیان  در مورد واکسیناسیون کارگران ساختمانی نیز گفت: به علوم‌پزشکی نامه نوشتیم و کار را دنبال کردیم و منتظر پاسخ آن‌ها هستیم.

رئیس انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی فارس تاکید کرد: کارگران و استاد کاران ساختمانی از جمله افراد زحمتکش جامعه هستند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند که امیدواریم با همکاری نزدیک مشکلات این قشر را به حداقل برسانیم.

وی  در ادامه خواستار کمک دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات کارگران ساختمانی شد و گفت: به هر حال نهادهایی مانند سپاه و بسیج و استانداری و… می توانند یاریگر ما در این عرصه باشند.

در آیینی با حضور سرهنگ  سرور زاده  جانشین  سپاه ناحیه بقیه الله، فرشیدیان رئیس انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی فارس ؛ سرهنگ خوشرو به عنوان فرمانده جدید حوزه  مقاومت کارگری شهید عبدالحسین برونسی در انجمن معرفی شد.

برچسب ها

دیدگاه