1

کرونا عاملی موثر بر بروز خشونت‌های خانوادگی است

  • ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۴
کرونا عاملی موثر بر بروز خشونت‌های خانوادگی است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس به عمق آسیب‌های ناشی از خشونت‌های عاطفی و روحی اشاره و عنوان کرد: فشارهای اقتصادی، ناعدالتی‌های مادی و در حال حاضر محدودیتهای همه گیری کرونا موضوعی تحمیل شده برای بروز بیشتر خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی است.

سهیلا محبی شنبه ۲۳ خرداد در وبینار بررسی دلایل و عوامل موثر در بروز خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی که به همت  کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، گفت: خشنونت زوایای پنهان بسیاری دارد.

او افزود: از علل اصلی بروز خشونت‌های منجر به جرایم خشن می‌توان ناتوانی در گفت و گو و بحث و مذاکره و نداشتن مهارت ارتباطی صحیح، ساختار غلط فرهنگی، نگرش‌های بی مورد سنتی و مشکلات شخصیتی و فردی عنوان کرد.

محبی با بیان اینکه سلامت از فاکتورهای مهم در رشد و توسعه ‌یافتگی است، عنوان کرد: سلامت روانی و اجتماعی دو مقوله جدایی ناپذیر از سلامت جسم است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی خانواده می تواند خشونت را کاهش دهد. 

او بیان کرد: سلامت فردی و اجتماعی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده میزان مسئولیت پذیری اجتماعی افراد است و با استفاده درست از مولفه‌های سلامت فردی و اجتماعی می توان زمینه بروز و تقویت مسئولیت اجتماعی افراد در جامعه و به تبع آن موفقیت جامعه و خرد جمعی را تضمین کرد.

محبی با تاکید براینکه مسئولیت پذیری افراد در مقابل جامعه و یکدیگر موضوع است که باید مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد: مسئولیت پذیری اجتماعی بیانگر احساس و عملی است که افراد در چارچوب موقعیت و نقش‌های خود به طور آگاهانه و آزادانه نسبت به امور گوناگون بروز می‌دهند و این مفهوم می تواند بسیاری از تعهد و وظائف را در برگیرد.

او ادامه داد: مسئولیت پذیری اجتماعی به ویژه در نسل جوان به دلیل اهمیت آنها در تعیین نیروی فعال و آینده سازان جامعه ضرورت بیشتری دارد که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مژگان جعفریان، نائب رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس به ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه‌های کمیسیون در سالجاری پرداخت.

او از جمله برنامه‌های کمیسیون در سال ۱۴۰۰ را شناسایی انجمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی، فرهنگی و تهیه بانک اطلاعاتی تشکلهای فعال و معتبر شیراز و استان فارس جهت هدفمند کردن حمایت‌ها، بازدید از مؤسسات و تشکل‌های در راستای رصد عملکرد و همکاری متقابل ، برگزاری دوره های آموزشی در کمیته‌های زیرمجموعه، برگزاری وبینار ملی مسئولیت اجتماعی و بررسی و پیگیری موضوع مساعدت شرکت‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی به‌عنوان مالیات مستقیم که می‌بایست در سطح ملی برشمرد.

عبدالنبی نجیبی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز با قدردانی از این کمیسیون در خصوص بررسی موضوع فوق، بازنگری و کنکاش طرح موضوع قتل‌های خانوادگی را در ریشه یابی و رفع چنین مسائل و مشکلات موثر عنوان کرد.

او با اشاره به آموزه‌های دینی و مذهبی گفت: اقدامات بسیاری برای ایجاد سلامت افراد در جامعه می‌توان در نظر گرفت اما مهمترین آنها کنترل خشم و بردباری اجتماعی است که در وهله اول راهگشا امور اجتماعی است.

نجیبی با بیان اینکه تاکید بر تغییر تفکر مسئولان و افراد اجتماع برای فرهنگ سازگاری، تعامل و گذشت که میبایست در راس سایر امور قرار گیرد، از دیدگاه حقوقی، به تفسیر مجازاتهای مرتبط با خشونت‌های خانوادگی پرداخت.

برچسب ها

دیدگاه