1

تشدید بازرسی برای جلوگیری از تجاوز به حریم منابع آب فارس

  • ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۴
تشدید بازرسی برای جلوگیری از تجاوز به حریم منابع آب فارس

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس از تشکیل گروه‌های بازرسی و نظارت و تشدید پایش‌ها برای ممانعت از تجاوز به بستر و حریم منابع مختلف آب در این استان خبر داد.

علی اکبر بازیار با اشاره به اینکه تامین آب بخش‌های شرب و صنعت در شهرستان‌های شیراز، مرودشت، زرقان و خرامه از سد درودزن انجام می‌شود، گفت: حفاظت کمی و کیفی آب دریاچه سد درودزن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به گزارش ایسنا به نقل از آب منطقه‌ای فارس، بازیار با بیان اینکه هرگونه تصرف در حریم و بستر دریاچه سد درودزن باعث تهدید منابع آب شرب از لحاظ کمی و کیفی می‌شود، خاطرنشان کرد که با توجه به کاهش بارندگی‌ها و محدودیت در منابع آب، حفظ و حراست از منابع آبی موجود اولویت اصلی است.

بازیار ادامه داد: در اواخر سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز واقع در اراضی محدوده بستر و حریم دریاچه سد درودزن پر شدند و اراضی مذکور رفع تصرف شد.

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: شرکت آب منطقه‌ای فارس به منظور حفاظت کمی و کیفی منابع آب استراتژیک و تأمین کننده شرب و بهداشت موجود در دریاچه سد درودزن، با افراد قانون گریز برابر مقررات و از طریق مراجع قضایی برخورد می‌کند.

بازیار خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، با تقویت گروه‌های گشت و بازرسی در منطقه اقدامات کنترلی برای جلوگیری از تصرف مجدد اراضی سازمانی و ملی واقع در حریم و بستر دریاچه سد درودزن و همچنین حفر چاه غیرمجاز یا تخلیه مجدد چاه‌های پر شده قبلی در حال انجام است که این امر همکاری بیشتر مسئولین سیاسی و دستگاه‌های قضایی و انتظامی را می‌طلبد.

برچسب ها

دیدگاه