1

راه اندازی و تجهیز ۱۸ کلینیک درمان سرپایی کرونا در فارس

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۵
راه اندازی و تجهیز ۱۸ کلینیک درمان سرپایی کرونا در فارس

۱۸ کلینیک درمان سرپایی کرونا ویروس در موج چهارم این بیماری در فارس تجهیز و راه اندازی شد.

دکتر اورنگ ایلامی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با اشاره به راه اندازی کلینیک‌های درمان سرپایی بیماران OPAT در بیمارستان‌های مرجع کرونا در شیراز و قطب‌های درمانی شهرستان‌های فارس، گفت: با راه اندازی این کلینیک ها، بیماران پس از ارزیابی اولیه، در صورتی که نیاز به بستری شدن نداشته باشند، در کلینیک‌های سرپایی از سوی پزشکان متخصص ویزیت و اقدامات درمانی مورد نیاز را دریافت می‌کنند.

او با بیان اینکه راه اندازی این کلینیک ها، ضریب اشغال تخت‌های بستری را کاهش می‌دهد، اعلام کرد: همکاری مطلوب بیمارستان‌ها در اجرای این دستور العمل، کمک کرد که به بهره‌وری بسیار خوبی در استفاده از تخت‌های بستری برسیم.

دکتر ایلامی با تاکید بر اینکه از ابتدای راه اندازی این کلینیک‌ها تاکنون، بیش از هزار مورد بستری بیمارستانی به کلینیک‌های سرپایی هدایت شده اند، اضافه کرد: برآورد ریالی کاهش هزینه این بیماران، نشان می‌دهد این اقدام چقدر در بهره وری منابع و اقتصاد درمان بیمارستانی نیز، موثر بوده است

برچسب ها

دیدگاه