6

جمع آوری فیلترهای سیگار در باغ جهانی ارم شیراز

  • 19 بهمن 1398 - 16:47
جمع آوری فیلترهای سیگار در باغ جهانی ارم شیراز

فیلترهای سیگار در باغ جهانی ارم شیراز توسط دوستداران محیط زیست و اعضای موسسه یک گام تا رهایی جمع آوری شد.

باغ ارم شیراز یکی از زیباترین باغ‌های ایران است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و سالانه گردشگران زیادی از آن بازدید می‌کنند.

فیلتر سیگار با وجود کوچکی اندازه، از الیاف پلیمری غیرقابل تجزیه ساخته شده‌اند و با توجه به بی شمار بودن آنها، منبع فاجعه‌ای زیست محیطی هستند.

همگی، غافل از این هستیم که این پسماندها، زباله‌های سمی و خطرناکتر از پلاستیک هستند که به جان ما و طبیعت ما افتاده و به مرور زمان، نه تنها محیط زیستی سمی و خالی از سبزینه برجای خواهند گذاشت، که موجب بروز بیماریهای گیاهی، جانوری و انسانی می‌گردد.

هر ته سیگار، به تنهایی پانصد لیتر آب را غیر قابل شرب و مصرف و یک متر مکعب خاک را آلوده و مسموم و از رشد گیاهان جلوگیری کرده و خاک اطراف را غیرقابل استفاده برای گیاهان می‌کند.

برچسب ها

دیدگاه