3

۱۰ هزار تایی شدن صفحه اینستاگرامی شهرداری شیراز

  • ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۲

شمار فالوورهای صفحه اینستاگرامی شهرداری شیراز که یک سال پیش راه اندازی شده از مرز ۱۰ هزار نفر عبور کرد.

این صفحه که با مدیریت فرزاد صدری، یکی از روزنامه نگاران برجسته شیراز و معاون مدیرکل اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز اداره می شود، توانسته در یک سال گذشته اعتماد مخاطبانش را جذب کند.

این نخستین بار در شیراز است که یک صفحه اینستاگرامی وابسته به بخش عمومی غیردولتی یا دولتی توانسته این شمار از مخاطبان را جذب کند.

برچسب ها

دیدگاه