4

سنگ ناایمن در نزدیکی دروازه قرآن شیراز منفجر شد

  • ۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹
سنگ ناایمن در نزدیکی دروازه قرآن شیراز منفجر شد

سنگ ناایمن ۷۰ تنی مشرف بر آرامگاه خواجوی کرمانی و دروازه قرآن شیراز که یکی ازورودی های اصلی این شهر است عصر شنبه ۱۵ تیر با روش انفجار آرام خرد شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کار را شهرداری شیراز براساس تصمیم مقامات استانداری فارس انجام داد.

خودروهای سنگین پس از خرد شدن سنگ نا ایمن اقدام به پاکسازی بقایای ناشی از این انفجار کردند.

این سنگ از کوه مشرف بر دروازه قرآن و آرامگاه خواجوی کرمانی جدا شده بود و بیم آن می رفت که سقوط کند و فاجعه بیافریند.

از زمان مشاهده این سنگ در نوروز ۱۳۹۸، بازدید از مقبره آرامگاه خواجوی کرمانی شاعر بلند آوازه نیز با هدف حفظ ایمنی شهروندان و گردشگران انجام نمی‌شد.

دیدگاه