30

معما؛ جواب معادله چه عددی است؟

 • ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۸

به نظر شما جواب معادله چه عددی می‌تواند باشد؟

برای یافتن پاسخ می‌توانید به زیر تصویر مراجعه کنید.

 

 ردیف اول: کفش‌ها برابر با ۱۰ هستند و مجموع سه جفت کفش ۳۰ شده است.

ردیف دوم: یک جفت کفش برابر با ۱۰ است. هر شکلک برابر با ۵ است (خود شکلک برابر با ۳ + سوت که در گردن شکلک است برابر با ۲). معادله یک جفت کفش یعنی ۱۰ بعلاوه دو شکلک یعنی ۱۰ در مجموع ۲۰ می‌شود.

ردیف سوم: یک شکلک برابر با ۵ بعلاوه دو جفت سوت برابر با ۴ (هر عدد سوت برابر با ۲ است). یعنی ۵ + ۴+ ۴ که مجموع ۱۳ می‌شود.

پاسخ معادله ردیف چهارم: یک جفت کفش یعنی ۱۰ بعلاوه یک عدد شکلک بدون سوت یعنی ۳ ضربدر یک عدد سوت یعنی ۲ . مجموع معادله به این شکل خواهد بود که مجموع ضرب ۳ در ۲ که ۶ می‌شود با ۱۰ جمع می‌گردد و ۱۶ می‌شود.

 

۱۶=(۲*۳)+۱۰

پاسخ: ۱۶

برچسب ها

دیدگاه

 1. اگر آخری یک دونه کفش باشه چی؟؟

 2. ۱۱ میشه

 3. لابد ۱۱ میشه

 4. هر جفت کفش ۱۰ پس یه لنگه کفش ۵ و هر آدمک ۳ هر سوت ۲ جواب میشه ۲×۳+۵یعنی ۱۱=۶+۵

 5. ۱۰اضافه ۵مساوی ۱۵ضربدر۲مساوی ۳۰
  جواب میشود۳۰

 6. جواب۲۰ میشه خیلی راحت

 7. ریاضی از چپ به راست نوشته میشود نه راست به چپ .درواقع جواب این معما ده +سه =سیزده ×دو =بیست و شش

 8. ۱۱ میشه

 9. ۵+۶ میشه ۱۱ جواب ۱۱

 10. ۱۷ میشه

 11. من جواب را درست را بدست آوردم ولی چون سوت در شکلک درست مشخص نشده بود اشتباه کردم اگر هم سوت داشتن یا نداشتن شکلک تغیری ایجاد میکرد باید در یکی از سوال ها شکلکی بی سوت می کشید تا ما متوجه آن بشویم نه در سوال آخر

 12. جواب:۱۹

 13. جواب درس ۱۹ میشه
  کفش ۱۰حساب کنی عروسک ۵ حساب کنی و اخریشم ۴ حساب کنی ۱۹ میشه

 14. جواب میشه ۴۳دقت کنید ادمکه دوتا تخمه دست اشه

 15. جواب میشه ۱۶

 16. اگه بدونه کفش بلشه چند میشه

 17. میشه ۱۶

 18. جواب اخریه میشه ۱۶ خودتون یه حل کنید می‌فهمد

 19. آسون بود

 20. جواب میشه ۱۹

 21. ۱۹میشه

 22. ۴۳ میشه جواب درست

 23. جواب ۳۵ _۱۷/۳ چی میشه

 24. ۱۱ میشه