9

راستی‌آزمایی لشکر سایبری اینستاگرامی در شیراز

  • ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۷

شماری از پیج‌های شیراز مدتی است که تحت فرمان اتاق فکر هواداران علیرضا پاکفطرت، کاندیدای اصولگرایان در انتخابات مجلس وظیفه لشکر سایبری را برای فضاسازی انتخاباتی بر عهده گرفته‌اند.

این پیج‌های اینستاگرامی که سوژه‌های شهری خود را از یک اتاق فرماندهی دریافت می‌کنند، در تلاش هستند با پرداختن به این مسائل اذهان عمومی را آماده کنند تا در زمان انتخابات مجلس به نفع کاندیدای مورد نظرشان یعنی علیرضا پاکفطرت از آن بهره برداری کنند. افزون بر این، بخشی از این لشکر سایبری با اهداف انتخاباتی، در بخش نظرات این پیج‌ها با طرح سخنان نژادپرستانه و دامن زدن به اختلافات قومیتی، سعی می‌کنند بخشی از شهروندان را علیه بخشی دیگر تحریک کنند.

اهدافی که توسط اتاق فکر هوادارانِ علیرضا پاکفطرت کاندیدای احتمالی انتخابات مجلس از حوزه شیراز در پیج‌های اینستاگرامی انجام می‌شود: طرح سخنان نژادپرستانه علیه قومیت‌ها / دامن زدن به اختلافات قومیتی.

دیدگاه