11

آلبوم عکس؛ گردهمایی ۱۰۰ تن از هنرمندان هنرهای تجسمی

  • ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
آلبوم عکس؛ گردهمایی ۱۰۰ تن از هنرمندان هنرهای تجسمی

نگارخانه وصال شیراز عصر روز جمعه ۱۸ مرداد همزمان با نمایشگاه هنرهای تجسمی گشایش یافت.

این آیین با حضور ۱۰۰ تن از هنرمندان هنرهای تجسمی، مهدی رنجبر معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، کوشیار ضیائی کارشناس نگارخانه‌ها و هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و شماری از اهل هنر برگزار شد.

در این نمایشگاه آثار شماری از هنرمندان معاصر شیراز در حوزه هنرهای تجسمی به نمایش درآمده. این نمایشگاه تا ۲۷ مرداد برپاست.

عکس‌های نرگس قاسمی را از این نمایشگاه در ادامه می‌بینید.

بخش پوستر🔻

١- علی رزمپا ١اثر

٢- مسعود عباسی ٢اثر

٣- مرتضی محلاتی ٢اثر

۴- مهرزاد دیرین ١اثر

۵و۶- هادی ستایش و خانم … مشترک یک اثر

٧- کوشیار ضیائی ٢اثر

٨- تورنگ چماچم ٢اثر

٩- علیرضا خاکپور ١اثر

١٠- اثنی عشری ١اثر

١١- جمشید آراسته ٢اثر

١٢- مصطفی خادم صادق ١اثر

١٣- محمد لیاقت ١اثر

جمعا ١٣نفر با ١٧اثر

بخش هنرهای ایرانی (تذهیب و نگارگری )🔻

١- علی اصغر تجویدی ٢اثر

٢- علیرضا پیشاهنگ ٢اثر

٣-ساره سلحشور ٢اثر

۴- زهرا خوشبخت ٢اثر

۵-زهرا عرفانی ٢اثر

۶-زینب بارونی ٣اثر

٧-ساره انصاری ٢اثر

٨-مژگان زمانی ٢اثر

٩-مهسا روستا ١اثر

١٠-مهدی ظهرابی ٢اثر

١١-فروزان رابطیان ٢اثر

١٢- مریم کاظمی ٢اثر

١٢نفر با ٢۴اثر

بخش نقاشی خط🔻

١-محمدرضا موذنی اثر

٢-علیرضا کریم پور ١اثر

بخش حجم🔻

١-عادل یزدی ١اثر

٢-علی لولیا ٢اثر

٣-مریم خلیفه ٢اثر

۴-محمود آذرنگ ٢اثر

۵-شاهرخ زارع ٢اثر

۶-عبدلعلی قصردشتی ٢اثر

٧-هدایت ا.. یوسفی ٢اثر

٨-امین بلاغی ١اثر

٩-محمد فرمانی ١اثر

١٠-احمد فلاحی اثر

١١-مرتضی ترسلی ١اثر

١١نفر با ١٧اثر

بخش نقاشی🔻

١-علیرضا عطروش ١

٢-ابراهیم خضری ١

٣-مجید اسامی ١

۴-علیرضا ظریف ١

۵-مریم رحمانی ١

۶-رضا پورزرین ١

٧-علی اکبر حقیقت نیا ١

٨-اعظم قائد شرفی ١

٩-مرضیه کازرونی ۱

١٠-سمیرا پورتقی ١

١١-یاسمن خوشه چرخ ١

١٢-پریسا علم ١

١٣-زهرا طایی ١

١۴-هادی ورشویی ١

١۵-فاطمه بزرگی ١

١۶-شیوا پرهام ١

١٧-مهران عطایی ١

١٨-هما قلاتی ١

١٩-فاطمه سادات موسوی ١

٢٠-محمدعلی بهمن پور ١

٢١-سید محمد احمدی ١

٢٢-حامد جعفری ١

٢٣-عبدالرضا فتحی ١

٢۴-حسین قاسم خانی ١

٢۵-فاطمه زارع ١

٢۶-بهروز مسلمی١

٢٧-لادن چالاک ١

٢٨-علیرضا گلشن قربانی نژاد ١

٢٩-حسن مشکین فام ١

٣٠-جواد فیروزمند ١

٣١-سیما مشکسار ١

٣٢-زهره مصیبی ١

٣٣-افسانه تابع ١

٣۴-محمد اسدی١

٣۵-مریم جمالی ١

٣۶-مینا جمالی١

٣٧-مصطفی فتوح نژاد ١

٣٨-حسن گلبن ١اثر ۴لت

٣٩-حسین اکبری ١

۴٠-صابر طاهری ١

۴١-علی خوب یار ١

۴٢-نوید عطروش ١

۴٣-حسین بهمن پور ١

۴۴-مزدک نظری ١

۴۵-شیرین لک ١

۴۶-فاطمه جنتی ١اثر ٢لت

۴٧-لیلا اکبرپور ١

۴٨-مجتبی کشاورزی ١

۴٩-لیلا شیبانی ١

۵٠-حمیدرضا مومنی١

۵١-سمیرا عبدالهی ١

۵٢-امیره خلفیان ١

۵٣-محسن راست منش ١

۵۴-مهتاب رضایی ١

۵۵-سهیلا قصردشتی ١

۵۶-محسن زماندارایی ١

۵٧-زینب عنبریان موسوی ١

۵٨-مسعود غفور ١ 

۵٨نفر با ۵٨اثر و ۶٢ قطعه

جمعا ٩۶ نفر با ١١٨اثر و ١٢٢قطعه(٢اثر ٢لت و ۴لت بودند)

دیدگاه