7

پایان بدنه سازی طولانی‌ترین زیرگذر شیراز

  • 26 دی 1398 - 17:42
پایان بدنه سازی طولانی‌ترین زیرگذر شیراز

بدنه سازی و فضای سبز طرح زیرگذر گلستان به پایان رسیده و یک خط باقی مانده آن نیز برای عبور و مرور باز می‌شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز در خصوص چپگرد صدرا هم گفت: چپگرد صدرا هم اکنون در حال ساخت است، اما با توجه به این که بخشی از آن د ر مسیر زیرگذر گلستان است باید این مسیر مدتی مسدود شود، بنابراین نیازمند همکاری پلیس هستیم و این طرح احتمالاً اوایل سال آیند ه به بهره برداری می‌رسد.

اسماعیل صالحی در خصوص تقاطع د کتر خدادوست هم گفت: این طرح در سه ماهه اول سال آینده تکمیل و در هفته شیراز بهره برداری می‌شود.

طرح‌های سه گانه بزرگراه مهدیه، ادامه تقاطع رودکی و تقاطع مهدیه امیرکبیر تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسند.

د‌‌‌‌ر حال حاضر بیش از ١٠٢طرح د‌‌‌‌ر مناطق و بیش از ٢٧طرح بزرگ در معاونت عمرانی فعال است که برخی از آن ها د‌‌‌‌ر مراحل پایانی قرار د‌‌‌‌اشته و به زود‌‌‌‌ی به بهره برد‌‌‌‌اری می رسند.

وی در خصوص روند اجرای ساختمان شهرد اری شیراز گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شد ه تا پایان امسال ۴طبقه از بلوک یک این طرح به بهره برد اری می‌رسدکه با پایان طرح دو معاونت عمرانی و راه و شهرسازی به این ساختمان نقل مکان می‌کنند.

صالحی اظهار کرد : ۵ طبقه دیگر این طرح و موتورخانه آن نیز تا هفته دولت سال آینده به بهره برداری می‌رسند و با افتتاح آن‌ معاونت‌های مالی و اقتصاد‌ی و برنامه ریزی و نیز مدیریت‌ها و زیر مجموعه‌های آن‌ها به ساختمان جدید شهرداری نقل مکان می‌کنند.

معاون عمرانی شهرداری شیراز از تمرکز معاونت‌ها و ادارات شهرداری در یک محل برای تسهیل کار مردم به عنوان یکی از نقاط قوت این مجموعه یاد کرد و ادامه داد:در خصوص پارکینگ مورد نیاز در حال حاضر مشکلی در این مجموعه نداریم، اما به دنبال توسعه پارکینگ‌ها هستیم.

برچسب ها

دیدگاه