4

شرط پرداخت یارانه معیشتی؛ دسترسی دولت به حساب‌های بانکی مردم

  • ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
شرط پرداخت یارانه معیشتی؛ دسترسی دولت  به حساب‌های بانکی مردم

احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته دسترسی به ریز حساب‌های بانکی، شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده: یکی از شاخص‌های پرداخت یارانه معیشتی، داشتن خودرو بوده اما تنها ملاک داشتن خودرو نبوده.

به گفته وی، ۱۲ میلیون خانوار در ایران که ۵۱ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، خودرو ندارند.

احمد میدری افزوده: ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار طی سه مرحله یارانه معیشتی دریافت کرده‌اند و حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور (۱۸ میلیون نفر) هم یارانه معیشتی دریافت نکرده‌اند.

میزان یارانه معیشتی برای خانوار‌های یک‌نفره ۵۵ هزار تومان، برای خانوار‌های دونفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوار‌های چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوار‌های پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته دسترسی به ریز حساب‌های بانکی، شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده: یکی از شاخص‌های پرداخت یارانه معیشتی، داشتن خودرو بوده اما تنها ملاک داشتن خودرو نبوده.

به گفته وی، ۱۲ میلیون خانوار در ایران که ۵۱ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، خودرو ندارند.

احمد میدری افزوده: ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار طی سه مرحله یارانه معیشتی دریافت کرده‌اند و حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور (۱۸ میلیون نفر) هم یارانه معیشتی دریافت نکرده‌اند.

میزان یارانه معیشتی برای خانوار‌های یک‌نفره ۵۵ هزار تومان، برای خانوار‌های دونفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوار‌های چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوار‌های پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

دولت این یارانه معیشتی را به دنبال گران شدن بنزین تعیین کرده و گفته درآمد حاصل از گرانی بنزین را به مردم می دهد؛ موضوعی که البته مردم آن را باور ندارند.