12

فرزاد صدری معاون سازمان فرهنگی شهرداری شیراز شد

  • 09 اسفند 1398 - 19:25
فرزاد صدری معاون سازمان فرهنگی شهرداری شیراز شد

فرزاد صدری به عنوان معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی شهرداری شیراز منصوب شد. همچنین بتول معلم نیز به عنوان معاون‌ اجتماعی و مشارکت‌های مردمی این سازمان منصوب شد.

فرزاد صدری در آیین معارفه گفت: امیدوارم بتوانم به اعتماد معاون فرهنگی شهردار پاسخ بگویم و آن گونه که ایشان خواسته اند با رویکردی پژوهشی و دانشگاهی به تبیین مباحث فرهنگی و هنری در شهر بپردازیم.

فرزاد صدری، معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی شهرداری شیراز

معاون جدید فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیرازبا بیان اینکه تجلی فرهنگ در شهر شخصیت یک شهر را بع عنوان موجودی زنده شکل می‌دهد، افزود: ساخت و کالبد شهر از فرهنگ و رویدادهای فرهنگی تأثیر می‌گیرد؛ همچنین کارکرد شهر و فعالیت‌های شهروندان در شهر به انباشت فرهنگی در یک شهر شکل می‌دهند.

به اعتقاد وی ، ایجاد عامل هویت‌بخش خرده‌فرهنگ‌ها در شهر و تجلی فرهنگ تنها بوسیله متولیان امر فرهنگ در شهر و از طریق آموزش‌های فرهنگ شهری میسر است به ویژه در شهری متصف به صفت فرهنگی همچون جهانشهر شیراز. جایی که احترام به تاریخ دارد و یارای پاسخ‌دهی به نیازهای معاصرانش را.

صدری تغییر ذهنیت پرسنل سازمان فرهنگی رویکرد به آگاهی محوری در حوزه فرهنگ را از اولویت های کاری خود بر شمرد و گفت: شناخت عمیق پرسنل سازمان فرهنگی از مباحث فرهنگی و دریافت این پاسخ که به دنبال شهر فرهنگی باشیم یا فرهنگ شهری می تواند ما را در مسیر درست فعالیت های فرهنگی هنری شهرداری شیراز قرار دهد.

فرزاد صدری پیش از این به عنوان معاون اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز مشغول به کار بود. مدیر فرهنگی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز و سردبیر خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) منطقه فارس و نیز مدیر نیاز سنجی و فعالیت های فرهنگی و مدیریت اداره فعالیت های هنری و فوق برنامه جهاد دانشگاهی فارس از جمله سوابق او در بیست سال گذشته است. صدری همچنین در مقطعی کارمند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و سال ها کارگردانی تئاتر را تجربه کرده و در چند فیلم کوتاه و مستند نیز تجربه دستیاری و مدیریت تولید و صحنه را داشته است. ریاست انجمن نمایش، مدیریت کتابخانه و عضویت در انجمن ورزشی نویسان در کارنامه کاری وی دیده می شود.

بتول معلم نیز پیش از این مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس و دستیار ویژه حقوق شهروندی استاندار فارس بوده است.

برچسب ها

دیدگاه