5

گاهنبار «چهره میدیاریم گاه» در شیراز برگزار شد

  • ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۳
گاهنبار «چهره میدیاریم گاه» در شیراز برگزار شد

انجمن زرتشتیان شیراز آیین گاهنبارخوانی «چهره میدیاریم گاه» را شامگاه پنچشنبه ۱۴ دی برگزار کرد.

«چهره میدیاریم گاه» از روز ۱۶ «مهر روز» تا ۲۰  «ورهرام روز» دی ماه گاهشمار زرتشتی برابر با ۱۰ تا  ۱۴ دی ماه خورشیدی است.

این گاهنبار، گاه آفرینش جانوران است و از روز مهر تا ورهرام از ماه دی یعنی از روز شانزدهم تا بیستم دی ماه باستانی (۱۰ تا ۱۴ دی ماه خورشیدی) در ۲۹۰ امین روز سال برپا می‌‌شود.

میدیاریم به معنی میانه آرامش است و زمانی برگزار می شود که هنگام آرامش و استراحت کشاورزان و دامداران است.

در باور سنتی زرتشتیان هنگام آفریده شدن جانوران بر روی زمین در این زمان بوده است و اجرای مراسم این گاهنبار مانند سایر گهنبارهای دیگر به مدت ۵ روز ادامه دارد.


گاهنبار یا گاهبار یا گَهَنبار در اسطوره‌های زرتشتی و آریایی، شش روزی است که خدا دنیا را آفرید و در کتاب زند از زرتشت نقل می‌کنند که اهورامزدا دنیا را در شش “گاه” آفرید و اولِ هر گاهی نامی دارد و در اولِ هر گاهی جشنی سازند. همانطور که در دین‌های سامی، آفریدگار، جهانِ هستی را در شش روز می‌آفریند، در دین ایرانیان کهن نیز اهورامزدا آفرینش جهان مادی را در شش گاهنبار به انجام می‌رسانَد. به این ترتیب که در یسنا آمده‌است:

Maidh-yo-zarem: (میدیوزَرِیم) – نخستین گاهنبار روز پانزدهم اردیبهشت‌ماه، چهل‌وپنجمین روز از اول سال که در آن “آسمان” آفریده شد.

Maidh-yo-shema: (میدیوشـِیم ) – روز پانزدهم تیرماه، صدوپنجمین روز سال که در این روز “آب” آفریده شد.

Paiti-shahem: (پَـیته‌شَـهیم) – روز سی‌ام شهریورماه صدوهشتادمین روز سال که در این روز “زمین” آفریده شد.

Aya-threm: (اَیاسرِم ) – سی‌ام مهرماه، دویست‌ودهمین روز سال که در آن “گیاه” آفریده شد.

Maidh-ya-rem: (میدیارِم) – بیستم دی‌ماه، دویست‌ونودمین روز سال که “جانوران” آفریده شدند.

Hamas-path-maedem: (هَـمَـسپَـتمَدُم): در آخرین روز کبیسهٔ سال، یعنی سیصدوشصت‌وپنجمین روز سال، که آن را وهیشتواشت‌گاه می‌نامند، واقع است که “مردمان” آفریده شدند.

هریک از جشن‌های ششگانهٔ گاهنبارها پنج روز به‌طول می‌انجامیده و آخرین روز هر گاهنبار مهم‌ترین روز جشن بوده‌است. این آیین با رای شورای عالی سیاست‌گذاری ثبت میراث معنوی در سیاههٔ آیین‌های ملی ایران ثبت شده‌است.


برچسب ها