تاریخ : یکشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۰ 7 رمضان 1442 Sunday, 18 April , 2021
1

خزان لباس فروشی‌های شیراز در بهار ۱۴۰۰؛ مشتریان فقط نگاه می‌کنند

  • ۰۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۵
خزان لباس فروشی‌های شیراز در بهار ۱۴۰۰؛ مشتریان فقط نگاه می‌کنند

هرچند ایام نوروز فصل داغ کاسبی برای بسیاری از مشاغل است اما امسال به دلیل گرانى هاى سرسام آور حاکم بربازار، بسیارى از خانواده ها و بازاریان از شرایط راضى نیستند و گرانى ها، بازار پوشاک را در شیراز تا حدودى خالى کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز همه ساله و در ایام عید نوروز خانواده‌ها بــراى خود خرید مى‌کنند و در این بین پوشاک بیشــترین طرفدار را دارد؛ اما گرانى که چند ســالى است براى مردم مشکل ساز شده، کم کم سنت‌هاى عیــد نــوروز را نیز هدف گرفته و مردم ســعى مى کنند تا کمتر براى خرید پوشــاک یا سایر لوازم غیرضرورى هزینه کنند و خود را با خریدن حتى یک روســرى ســاده و یک جفت جوراب به ناچار خوشحال نشان مى دهند. 

سرانه تعداد پوشاک فروشى هاى شیراز؛ ۱۲ برابر نیاز جامعه

آن طــور کــه رضایى رئیــس اتحادیه فروشــندگان پوشاک شــیراز مى گوید: در شــرایط فعلى پدر و مادرها به دلایل اقتصادى، دیگر براى خودشــان لباس نمى خرند و ترجیح مى دهند که پولشــان را صرف خرید لباس براى فرزندانشــان کنند.

وى با بیان اینکه حدود یک ســال است بخاطر شــرایط بد مالى، مردم تنها قادر به خرید خوراکى و مواد غذایى هســتند، مى گوید: مشکلات اقتصادى باعث شده تا خرید پوشاک در اولویت خانوارها نباشد.

خدا‌بخش رضایی در گفت و گو با ایلنا مى افزاید: متاســفانه مشــکلات اقتصادى و در اولویت قرار نداشتن پوشــاک باعث شده تا مردم از خرید لباس استقبال نکنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید مردم از دلایلى اســت که افراد از خرید پوشــاک در بازار شــیراز استقبال نمــى کنند، ادامه مى دهد: از ســویى دیگــر عرضه زیاد و تقاضاى کم هم در بازار پوشــاک از دیگر چالش هاى این حوزه به شــمار مى رود؛ بطورى که بر اساس سرانه، تعداد پوشاک فروشى هاى سطح شهر شیراز ۱۲ برابر نیاز جامعه است.

رضایــى با بیان اینکه مشــتریان لبــاس به دلیل بالا بــودن تعــداد مغازه‌هاى لباس فروشــى در بازار تقســیم مى شــوند، مى افزایــد: ذکر این نکته ضرورى اســت که بیــش از ۴۱۰۰ مغــازه لبــاس فروشــى داراى پروانه در ســطح شــهر شــیراز وجود دارد و این رقم به جز دســت فروشــان، فروشــگاه هاى مجازى و…. اســت.

 380 مغازه لباس فروشی در پاساژ زیتون

وى با بیان اینکــه حــدود ۵۰۰ تــا ۶۰۰ پروانه در دســت اقــدام در اتحادیه فروشــندگان پوشــاک شــیراز وجود دارد، ادامه مــى دهد: این در حالى اســت که تعــدادى از مغازه‌هاى لباس فروشــى در سطح شهر شــیراز بدون مجوز فعالیت مى کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز در ادامه با بیان اینکه در صورتى که مردم از وضع اقتصادى مناسبى هم برخوردار باشند اما تعدد مغازه لباس فروشى در سطح شــهر باعث شــده تا مغازه‌داران چندان از وجود مشترى بهره نبرند، مى افزاید: برداشــته شدن قانون حریم صنفى سبب مشــکلات متعددى شده اســت.

رضایى در ادامه با اشــاره به اینکه تنها در پاســاژ زیتون شــیراز حدود ۳۸۰ مغازه لباس فروشــى وجود دارد، مــى گوید: این در حالى اســت که حــدود ۵۰ درصد از مغازه هاى لباس فروشــى ســطح شهر شــیراز در پاســاژها مستقر هســتند.

تعطیلی ۳۲۰ مغازه لباس فروشی از اوایل سال گذشته تا بهمن ماه  

رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشــاک شــیراز با اشــاره به اینکه اغلب مغازه‌هاى پاساژها و مجتمع خریدها در سطح شهر شــیراز لباس فروشى هستند، ادامه مى‌دهد: با این وجود افراد بعد از مدتى از اجاره مغازه لباس فروشــى، به دلایل زیادى از این حرفه دســت مى کشــند و به مشاغل دیگر رو مى آورند.

وى با اشاره به اینکه تعداد ورود و خروج افراد به حرفه لباس فروشى در شیراز بسیار زیاد است مى افزاید: ذکراین نکته ضرورى اســت که از اوایل سال جارى تا پایان بهمن ماه حدود ۳۲۰ مغازه دار از ادامه فعالیت دســت کشــیده اند، این در حالى اســت که در سال جارى بیش از ۲۹۰۰ واحد لباس فروشــى را در شیراز بازرســى انجام داده ایم.

مردم فقط بازدید می کنند

رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشــاک شــیراز مى افزاید: در حال حاضر با بررســى بازار پوشــاک شیراز متوجه مى شــوید که مردم فقــط از مغازه ها بازدید مــى کنند.

وى ادامه داد: طى چند روز اخیر شایعاتى مبنى بر بسته بودن مغازه‌ها از ۱۵ فروردین به بعد باعث شــد تا مردم به بازار هجوم بیاورند که تکذیب این خبر، بازار لباس فروشــى را خلــوت تر کرد؛ به طورى که از هر ۴ الى ۵ نفر مشــترى در مغازه ها تنها یک نفر لباس خریدارى مى کند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشاک شیراز ســپس با بیان اینکــه امروز نــه تنهــا واردکنندگان پوشــاک که حتــــى تولیدکننــدگان نیز به خاطــر گرانى نخ، پنبــه و… بــا افزایــش هزینه مواجه شــــده اند، مى گویــد: در نتیجه این گرانــى مواد اولیه، قیمت پوشــاک نیز گرانتر از ســــال قبل شــده اســت.

 رضایى ســــپس با اشــاره به اینکه حداکثر ســود یک واحد عرضه کننده پوشــــاک طبق تعرفــه اتحادیه باید ۲۲ درصد پس از کســــر هزینه ها باشــــد، یادآور مى شــود: با این حال ایــن روزها همــکاران ما حاضرند اجنــاس خود را کمتر از میزان ســــود خود عرضه کنند تــا بتوانند چک ها و دیون خود را تســــویه کنند.

هزینه خورد و خوراک قدرت خرید چیزهای دیگر را از ما گرفته

علی بازنشسته تامین اجتماعی که برای خرید لباس به بازار شیراز آمده است از وضع بد قیمت ها گلایه می کند و می گوید: هرچقدر به مغازه ها سر می زنم متاسفانه لباس ها با قیمت و در آمدمان در شب عید تفاوت دارد و گرانی پوشاک باعث شده تا خودم و خانمم از خرید لباس منصرف شویم.

وی در گفت و گو با ایلنا می افزاید: برای آبرو داری و ناراحت نشدن فرزاندانم ترجیح دادم مبلغ پس اندازم را برای آن ها لباس خریداری کنم.

این بازنشسته تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه هزینه خرد و خوراک و شیرینی و آجیل قدرت خرید لباس و پوشاک را از ما سلب کرده است بیان می کند: در شرایط فعلی خرید پوشاک اولویت چهارم و پنجم ما است و از دو سال پیش تاکنون هنوز هیچ لباسی نتوانستم خریداری کنم.

علی خاطر نشان می کند: متاسفانه میزان حقوق ها و عیدی و پاداش ها به هیچ وجه به خرید لباس و پوشاک نمی رسد.

برچسب ها

دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.