تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 11 رمضان 1442 Thursday, 22 April , 2021

عماد افروغ

۰۳آذر
“افزایش شکاف‌های اجتماعی در ایران”

“افزایش شکاف‌های اجتماعی در ایران”

عماد افروغ، جامعه‌شناس در خصوص اعتراضات اخیر در ایران می گوید که شکاف‌های اجتماعی و بسترهای خشونت‌زا رو به افزایش است. به گفته او، درخصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی یک نارضایتی رو به گسترش در جامعه وجود دارد و آمارها نیز این واقعیت را نشان می دهد این جامعه‌شناس به روزنامه ایران گفت که تا […]