شهرداری شیراز

۲۲تیر
طرحی برای افشای رشوه در شهرداری شیراز

طرحی برای افشای رشوه در شهرداری شیراز

سعید نظری، عضو شورای شهر شیراز گفت: طرح حمایت از گزارشگران تخلفات مالی و اداری در شهرداری شیراز فضای چرخش رشوه را نا‌امن و رشوه‌ دهنده و رشوه‌ گیرنده را افشا می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نظری بعدازظهر چهارشنبه ۱۹ تیر در صحن علنی شورا با اشاره به طرح حمایت از گزارشگران تخلفات مالی […]