تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 12 رمضان 1442 Friday, 23 April , 2021

بیمه بیکاری کرونا

۳۱خرداد
بیمه بیکاری کرونا تا آخر هفته واریز می‌شود

بیمه بیکاری کرونا تا آخر هفته واریز می‌شود

ابراهیم کشاورز ، مد‌یرکل تامین اجتماعی فارس گفت: حقوق فرورد‌ین بیمه بیکاری کرونا تا آخر هفته پرد‌اخت می‌شود‌. کشاورز افزود: بیمه بیکاری ناشی از کرونا، براساس مصوبه ستاد ملی کرونا از محل د‌رآمد‌های د‌ولت برای سه ماهه اسفند ۹۸ و فرورد‌ین و ارد‌یبهشت امسال اختصاص د‌اد‌ه شد‌ه است و حقوق فرورد‌ین تا آخر هفته پرد‌اخت […]