9

دراک شیراز قربانی آتش‌سوزی و تغییر کاربری

  • ۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴

دامنه کوه دراک در سال های اخیر به عرصه ساخت و ساز گسترده تبدیل شده. این روزها هم که دامه این کوه دستکم دو بار به آتش کشیده شده. فعالان محیط زیست و شهروندان خواهان “جلوگیری از ادامه تخریب دامنه این کوه”، “جلوگیری از ساخت و سازها” و “توقف تغییر کاربری” هستند.

این نگرانی وجود دارد که ساخت و سازهای گسترده دامنه این کوه را فراگیرد و همچون یک دیوار مانع ورود باد به شیراز شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، هوای شیراز دچار تغییر خواهد شد از جمله اینکه آلودگی هوا چندین برابر می‌شود.

چرا محیط زیست و منابع طبیعی در این خصوص به مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کنند؟