6

پرداخت ۱۱ میلیارد تومان صدقه توسط مردم در استان فارس

  • ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۸
پرداخت ۱۱ میلیارد تومان صدقه توسط مردم در استان فارس

یازده میلیارد و ششصد میلیون تومان صدقه در استان فارس طی پنج ماهه نخست امسال در صندوق صدقات جمع آوری شده.

محمد بذرافشان، مدیر کل کمیته گفته که این رقم در مقایسه با پنج ماهه نخست پارسال ۵۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته او، مبالغ جمع آوری شده صدقات برای رفع نیازهای خانوارهای تحت حمایت در بخش‌های مختلف از جمله کمک به اشتغال، جهیزیه، مسکن، درمان و تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند هزینه می‌شود.

در سال‌های اخیر انتقادات و پرسش‌های متعددی در خصوص چگونگی هزینه شدن صدقات مطرح شده.