6

از بین رفتن برخی از نمادهای خاطره جمعی در شیراز

  • ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۶:۴۱
از بین رفتن برخی از نمادهای خاطره جمعی در شیراز

میدان‌ها در فضاهای شهری می‌توانند علاوه بر هویت شهر، کالبد وجودی سالیان دراز شهرها را نیز به نمایش بگذارند. از این‌رو شهر خوب باید دارای ساختارهای مطلوب نیز باشد.

به عقیده آلدو روسی، یک معمار برجستهٔ اهل ایتالیا با وجود مسائل مختلف در طراحی میدان‌ها یک میدان باید در خور هویت یک شهر ساخته شود و یک شهر خوب باید از ساختارهای خوبی نیز برخوردار باشد.

فلکه قصردشت شیراز و نمایی از خیابان همت شمالی، دهه ۴۰ شمسی

تصویری که ملاحظه می‌کنید، تصویر میدان قصر دشت در دهه چهل است که از کتاب به یادت شیراز استاد منصور صانع انتخاب کرده‌ایم. این تصویر یادمان می‌آورد میدان‌ها چقدر نقش مهمی در فضای شهری ایفا می‌کرده اند.

فضای شهری امروزه به دلیل رواج ماشینیسم و غلبه حرکت به سکون، شاهد کاهش زیست اجتماعی و سرزندگی شهری است.

تسلط سواره بر عرصه‌های شهری، نقش عرصه‌ای مختص پیاده را در فضای شهری کمرنگ کرده است. گره‌ها و میادین شهری که از دیرباز تاکنون به عنوان مهمترین عنصر فضای شهری برای تعاملات اجتماعی به شمار می‌رفته، تبدیل به فضایی جهت سهولت حرکت سواره شده است. امروزه شاهد تبدیل شدن میادین از فضای مکث، به فضای حرکتی هستیم.

نتایج پژوهش‌های شهری نشان می‌دهد ابعاد اجتماعی، هویتی و تعلق مکان میدان‌های مورد مطالعه شهر شیراز برای شهروندان مطلوب بوده و تمایل به حضور و فعالیت در میادین در بین شهروندان وجود داشته و دارد اما عوامل کالبدی و ترافیکی باعث عدم حضور در میادین شده است.

در یک دوره‌ای بسیاری از میدان‌های شهر جای خود را به پل‌ها دادند و خاطره جمعی مشترک مردم از بین رفت.