7

توهین یک فرمانده ارشد به خبرنگاران در شیراز: سگ سردار و سرهنگ می ارزه به عکاس و خبرنگار

  • 19 مرداد 1397 - 14:09
توهین یک فرمانده ارشد به خبرنگاران در شیراز: سگ سردار و سرهنگ می ارزه به عکاس و  خبرنگار

یک فرمانده ارشد در استان فارس گفته: «سگ سردار و سرهنگ می ارزه به عکاس و خبرنگار.»

گزارش شده که سخنان این فرمانده ارشد باعث ایجاد تنش لفظی در مراسم شده.

شماری از همکاران این فرمانده، با حضور در میان خبرنگاران بابت این سخنان فرماندهشان عذرخواهی کردند.

 

 

برچسب ها

دیدگاه