7

برنامه قطعی برق ۲۶ و ۲۷ تیر در شیراز

  • 26 تیر 1397 - 9:30
برنامه قطعی برق ۲۶ و ۲۷ تیر در شیراز
راهنمای نحوه استفاده از برنامه قطعی برق ۲۶ و ۲۷ تیر در شیراز
  • شهروندان جهت تعیین روز و ساعت خاموشی ابتدا لازم است گروه خود را مشخص نمایند.
  • جهت تعیین گروه کافی است پس از اولین خاموشی به این جدول مراجعه کنید و با تطبیق ساعت خاموشی و روز خاموشی گروهبندی مشخص می شود.
  • با تعیین گروه شهروندان می توانند از این پس با مشاهده جدول از نوبت های بعدی مطلع شوند.

برچسب ها

دیدگاه