4

عقب نشینی شورای شهر شیراز از یک بخش پیشنهاد حمایت مالی از تیم فوتبال بانوان فارس

  • 22 اسفند 1396 - 7:44
عقب نشینی شورای شهر شیراز از یک بخش پیشنهاد حمایت مالی از تیم فوتبال بانوان فارس
اعضای شورای شهر شیراز در جلسه روز دوشنبه ۲۱ اسفند کمک ۵۰ میلیون تومانی به تیم فوتبال بانوان فارس را تصویب کردند اما کمک ۱۰ میلیون تومانی به ازای هر بُرد را تصویب نکردند.
برخی از اعضای شورای شهر پیشتر گفته بودند که برای حمایت از تیم فوتبال بانوان فارس،با کمک ۵۰ میلیون تومانی به این تیم و همچنین کمک ۱۰ میلیون تومانی در ازای هر بُرد موافق هستند اما در زمان رای گیری، پیشنهاد کمک ۱۰ میلیون تومانی به رای گذاشته نشد.
شهرداری شیراز در لایحه پیشنهادی برای کمک به تیم فوتبال بانوان فارس مبلغ ۲۰ میلیون تومان را پیشنهاد کرده بود اما کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر پیشنهاد داد که به تیم فوتبال بانوان فارس هم مانند تیم آقایان کمک ۵۰ میلیون تومانی شود و در ازای هر بُرد هم ۱۰ میلیون تومان کمک شود.
روز دوشنبه بعد از مطرح شدن این مصوبه کمسیون فرهنگی، نماینده فرمانداری شیراز گفت که اعضای شورا از نظر قانونی نمی توانند مبلغ کمک ۲۰ میلیون تومانی پیشنهاد شده در لایحه شهرداری شیراز را به ۵۰ میلیون تومان افزایش دهند و این مصوبه در هیات تطبیق مستقر در فرمانداری رد خواهد شد.
به دنبال مذاکرات در جلسه علنی اعلام شد که شهردار شیراز می تواند پیشنهاد اصلاحی را در لایحه بگنجاند و سپس به رای گذاشته شود. حیدر اسکندرپور، شهردار شیراز نیز که در جلسه علنی حضور داشت، با افزایش کمک از ۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان موافقت کرد و سپس پیشنهاد «کمک ۵۰ میلیون تومانی به تیم فوتبال بانوان فارس و کمک ۱۰ میلیون تومانی به ازای هر بُرد در لیگ برتر» به رای گذاشته شد اما پیش از آغاز رای گیری، ابراهیم صبوری نایب رئیس شورا تذکر داد که در لایحه پیشنهادی شهرداری، کمک ۱۰ میلیون تومانی وجود ندارد و به همین دلیل نهایتا پیشنهاد ««کمک ۵۰ میلیون تومانی به تیم فوتبال بانوان فارس» به رای گذاشته شد و اعضای شورای شهر نیز با آن موافقت کردند.
زمانی که «کمک ۱۰ میلیون تومانی» از پیشنهاد حمایت مالی حذف شد، هیچ یک از اعضای شورای شهر شیراز در دفاع از این پیشنهاد و لزوم اضافه شدن آن به لایحه شهرداری سخن نگفتند و به این ترتیب این بخش از وعده پیشین برخی از اعضای شورا حذف شد.

برچسب ها

دیدگاه