8

فرمان‌دهندگان حمله به علی مطهری به دادگاه نظامی شیراز احضار شدند

  • 03 اسفند 1395 - 17:40
فرمان‌دهندگان حمله به علی مطهری به دادگاه نظامی شیراز احضار شدند

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل علی مطهری نایب رئیس مجلس می‌گوید که «فرمان‌دهنگان حمله به مطهری» به دادگاه نظامی شیراز احضار شده‌اند.

ترک‌همدانی امروز سه‌شنبه سوم اسفند به خبرگزاری ایلنا گفته که برای این افراد احضاریه ارسال شده و «منتظر هستیم که این افراد در بازپرسی حاضر شوند و اظهارات خود را بیان کنند.»

او همچنین گفته: «کسانی که قبلاً اعتراف کرده بودند دستور داشتند تا مانع ورود علی مطهری به شیراز شوند اظهارات خود را رد کرده‌اند.»

این وکیل دادگستری افزوده: «این در حالی است که در گزارش حفاظت اطلاعات دستگاه مربوط و هم نزد بازپرس ذکرشده است که این افراد اذعان کردند که دستور داشته‌اند و بازپرس نیز ذیل اظهارات آنها را امضا کرده اند و دلیلی برای رد اظهارات سابق آنها وجود ندارد.»

علی مطهری اسفند ۱۳۹۳ به شیراز سفر کرده بود که به محض خروج از فرودگاه مورد حمله خشونت‌بار مهاجمان قرار گرفت.

متهمان این حمله از سوی دادگاهی در شیراز محکوم شدند و قرار است به اتهام «فرمان‌ دهندگان» حمله نیز در دادگاه نظامی شیراز رسیدگی شود.

به گفته وکیل علی مطهری، آمران (فرمان‌دهندگان) حمله به علی مطهری در شیراز، همگی نظامی هستند.

برچسب ها

دیدگاه