3

دستگیری برداشت کنندگان خاک جنگلی در شیراز

  • ۰۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۲
دستگیری برداشت کنندگان خاک جنگلی در شیراز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز گفت: افراد سودجویی که اقدام به برداشت خاک جنگلی از منطقه “مُله گاله” کرده بودند، دستگیر شدند.

ابراهیم حیدری گفت: در سومین روز از فروردین، ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز در منطقه حفاظت شده “مله گاله” هفت دستگاه وانت حامل کاک برگ جنگلی را شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از حفاظت محیط زیست فارس، حیدری گفت: خاک برگ جنگلی توسط افراد سودجو، در گلخانه‌های شخصی استفاده شده یا بعضا در معرض فروش قرار می‌گیرد یا در مواردی به خارج کشور کشف می‌شود.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز گفت: خاک برگ به دلیل سبک و قابل نفوذ بودن، مازاد بر نگهداری رطوبت، تهویه کننده بسیار با ارزشی برای خاک محسوب شده و بستری مناسب برای تکثیر گیاهان و دانه زایی درختان فراهم می‌کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد که از آبشویی خاک و از بین رفتن مواد مغذی آن جلوگیری می‌کند همچنین باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و عوامل بیماری زای خاک می شود.

برچسب ها

دیدگاه