11

شِرتی‌ شَپَکی

  • ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹

حکایت تیرهای برق در ایران چیزی جز شلختگی و شلوغی و هَردَمبیل نیست یا به قول ما شیرازی‌ها خیلی «شِرتی‌ شَپَکی» (شلوغ و بی نظم) است.

اینجا شهرک گلستان شیراز و آن انتهای عکس هم مجتمع خلیج فارس است.

برچسب ها